Czy pojedyncze rozdziały powinny być wciąż publikowane?
Jest mi to obojętne. 27.27%
6 27.27%
Powinny, bo lubię je czytać pojedynczo. 68.18%
15 68.18%
Absolutnie nie - to psuje późniejsze czytanie całości. 4.55%
1 4.55%
Razem: 22 głosów 100%